Politologen er en studenterdrevet forening stiftet primo 2011 ved Institut for Statskundskab. Grundlaget for denne studenterforening var et ønske om at udbrede rammerne for studiemiljøet på statskundskabsuddannelsen.

Politologen ønskede at facilitere en struktur, der fordrer en øget social og faglig interaktion på tværs af årgangene for derigennem at styrke sammenholdet de studerende imellem samt udvide viften af tilbud på studiet.

Helt konkret sigtede Politologen på at opnå denne målsætning gennem en række uformelle arrangementer, der søger væk fra de konforme rammer, ved at søge en symbiose mellem det sociale på tværs af årgangene og en mere uformel faglighed, imens der stilles skarpt på aktuelle politiske problemstillinger.

Læs mere her.